تلفن: 88511732-021 پست الکترونيک: info@faranet-co.ir

نتايج جستجو

فرانت » Home

توسط:
0
QR Code یک عبارت رمزی ماتریسی شکل یا بارکد ۲D(دوبُعدی) است. این بارکُد دربردارنده‌ی چیدمانی از چهارگوش‌ها‌ی سیاه بر روی زمینه‌ی سفید است. داده‌ی نهفته در آن می‌تواند ...
ادامه مطلب